Akt spisywany u notariusza jest specyficznym rodzajem określenia woli. Może być to spisanie woli dwóch stron (na przykład przy przeniesieniu własności mieszkania) lub spisanie woli jednej osoby (przykładem może być chociażby testament). Przepisy prawne jasno wskazują, że są sytuacje, w których akt notarialny musi być sporządzony obligatoryjnie. Jest także wiele sytuacji, w których taka forma nie jest wymagana, jednak aby zabezpieczyć swoje interesy, to warto wybrać się do notariusza. Notariusz za każdorazowe sporządzenie aktu notarialnego pobieże stosowną opłatę, ale w wielu przypadkach takie rozwiązanie jest jak najbardziej opłacalne.

Kiedy trzeba udać się do notariusza

Istnieją sytuacje, w których nie ma wyjścia – przepisy prawne nakazują spisanie aktu woli w postaci pisma poświadczonego notarialnie. Wskazówki na ten temat można znaleźć w przepisach prawa cywilnego. Do najbardziej popularnych czynności, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego można zaliczyć wszelkie kwestie związane ze zmianą stanu prawnego nieruchomości. Czy to będzie sprzedaż domu lub mieszkania, przekazanie mieszkania dzieciom, zmiana statusu użytkowania wieczystego – we wszystkich tych sprawach przepisy prawa w sposób bezwzględny stwierdzają, iż do zachowania legalności i skuteczności wykonywanej czynności niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego aktu u notariusza. Można wymienić także wiele innych przypadków, w których warto udać się do notariusza. Umowa spisana w ten sposób podlega szczególnym względom.

Co zawiera akt notarialny?

Każdy dokument, jaki spisywany jest u notariusza, dla zachowania swojej ważności musi być sporządzony w określony sposób. Wymagane jest, aby w takim akcie znalazła się chociażby dokładna data, w której został sporządzony. Należy wskazać także miejsce spisania aktu oraz dane notariusza poświadczającego pismo. Trzeba wykazać również pełne dane stron oraz treść oświadczenia. Co ważne, oświadczenie musi zostać przeczytane przez notariusza, a informacja o tym również powinna znaleźć się na akcie notarialnym.

Czy spisywanie aktów notarialnych jest opłacalne?

Są przypadki, w których nie ma wyjścia i aby na przykład przekazać prawa do nieruchomości innej osobie, czy to w formie sprzedaży, czy też darowizny, to trzeba u notariusza sporządzić określony dokument. W sprawach, które nie są wymienione w przepisach prawnych w tej kwestii pozostaje dowolność. Należy pamiętać, że każdy dokument sporządzony przez notariusza podlega stosownym opłatom.