Przemysł bardzo często wykorzystuje szereg procesów mających doprowadzić do zmiany kształtów poszczególnych elementów metalowych, zwanych obróbką metali. Jest to jedno z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych w zakładach przemysłowych rozwiązań technologicznych. Do obróbki metali wykorzystywana jest odpowiednia, specjalistyczna technologia. W trakcie obróbki metali dochodzi do zarówno fizycznych, jak i chemicznych zmian w charakterystyce.

Obróbka metali – podział

Ze względu na użytą metodę wyróżnić możemy następujące rodzaje obróbki metali: obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, obróbka chemiczna metali, obróbka cieplno-chemiczna. Poniżej wyjaśnione zostanie, na czym polegają poszczególne rodzaje.
Podczas obróbki skrawaniem konkretne elementy uzyskują kształty, których oczekujemy poprzez mechaniczne usuwanie części materiału wchodzącego w ich skład. W ten sposób można zmienić powierzchnie konkretnych przedmiotów i doprowadzić je do kształtów, jakich oczekuje odbiorca. Obróbka skrawaniem składa się z trzech procesów. Jest to toczenie, frezowanie i szlifowanie.
Obróbka plastyczna ma na celu zmianę kształtu, struktury bądź właściwości danego materiału poprzez wykorzystanie działania plastycznego. Można je przeprowadzać poniżej temperatury rekrystalizacji, czyli na zimno, jak i na gorąco. Wyróżnia się: kucie, toczenie, ciągnięcie oraz gięcie.
W wyniku obróbki cieplnej możliwa jest zmiana struktury stopów metali w wyniku przeprowadzenia na nich różnego rodzaju zabiegów termicznych. W efekcie takich działań dochodzi do modyfikacji ich chemicznych, fizycznych i mechanicznych właściwości. Obróbkę cieplną stosuje się przede wszystkim w przypadku stali, jako że wykazuje ona największą skłonność i podatność na modyfikacje. Do tego rodzaju obróbki zalicza się: można hartowanie, wyżarzanie, przesycanie oraz stabilizowanie.
Podczas obróbki chemicznej na powierzchni metali przeprowadza się chemiczne lub fizycznochemiczne oddziaływanie. W konsekwencji powstaje na nich powłoka ochronna, która chronić ma przed korozją oraz w znacznym stopniu zwiększać poziom wytrzymałości metali. Wyróżnia się następujące rodzaje obróbki chemicznej: nawęglanie, węgloazotowanie (cyjanowanie) i metalizowanie dyfuzyjne.
Cieplno-chemiczna obróbka metali dotyczy stopów żelaza z węglem (przykładowo stali lubżeliwo). Ciepło oraz chemiczne oddziaływanie wpływają na metal i modyfikują niektóre jego fizyczne i chemiczne właściwości. Do tego rodzaju obróbki zaliczyć można: aluminiowanie, azotowanie, chromowanie, naborowywanie, nawęglanie, siarkowanie oraz węgloazotowanie (cyjanowanie).