Kredyt bankowy – co to takiego?

Kredyt bankowy to nic innego jak zawarta w formie pisemnej umowa pomiędzy dwoma stronami – bankiem, który kredytu udziela, oraz kredytobiorcą, na mocy której bank zobowiązany jest do pożyczenia kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej. Kwota ta musi być wykorzystana w ustalonym celu oraz oddana – wraz z należnymi odsetkami i prowizją – w określonym czasie (zwykle w systemie ratalnym), do czego zobowiązuje się kredytobiorca. Kredyt bankowy stanowi bardzo specyficzny rodzaj stosunków zobowiązujących. Stosunki te określają trzy cechy, a mianowicie: odpłatność, celowość oraz zwrotność. Istnieje wiele rodzajów kredytów bankowych. Główny podział wyróżnia kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz kredytu dla osób fizycznych. Kredyty dla podmiotów gospodarczych można dodatkowo podzielić na kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym oraz kredyt na rachunku kredytowym. Główny podział kredytów udzielanych jednostkom fizycznym wyróżnia natomiast kredyt mieszkaniowy (zarówno hipoteczny jak i taki, gdzie zabezpieczenie stanowi coś innego niż hipoteka) oraz kredyt konsumencki. Kredyt konsumencki może być natomiast gotówkowy, studencki, odnawialny na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz samochodowy. Do tego ostatniego zaraz wrócimy. Oczywiście nie każda osoba, której przydałby się dodatkowy zastrzyk gotówki może liczyć na to, że bank udzieli jej kredytu. Musi on mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie zaciągnięte zobowiązanie oddać w ustalonym terminie. W tym celu ustalana jest zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o pożyczkę. Zdolność kredytowa ustalana jest na podstawie wielu kryteriów, między innymi miesięcznych zarobków i finansowych zobowiązań, liczby osób na utrzymaniu i tak dalej.

Zakup samochodu

Zakup samochodu często jest niezbędny. Własny środek transportu to często nie tylko duży komfort i wygoda, ale wręcz konieczność. Niestety nawet auto skup gdzie nabyć można samochody używane to spory wydatek, na który nie wszyscy są w stanie sobie pozwolić. Czy w takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni pogodzić się z tym faktem i poruszać się pieszo, rowerem czy miejską komunikacją? Niekoniecznie. Banki mają bowiem w swej ofercie wspomniany już wcześniej konsumencki kredyt samochodowy dla osób fizycznych. Możemy się o niego ubiegać w sytuacji, gdy nasza zdolność kredytowa rozpatrzona jest w sposób pozytywny. Pamiętać należy o tym, że zobowiązujemy się do terminowego zwrócenia całej kwoty z bankową prowizją i należnymi odsetkami. Możemy za to cieszyć się wymarzonym samochodem.