Czym jest kredyt bankowy?

Pod pojęciem kredytu bankowego znajduje się pisemna umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na mocy tej ustawy bank zobowiązuje się pożyczyć kredytobiorcy określoną sumę, która ma być wykorzystana na konkretny cel i zwrócona w ustalonym z góry czasie, kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do wykorzystania pożyczonej kwoty zgodnie z przeznaczeniem, a także zwrócenia jej bankowi w określonym terminie wraz z prowizją i odsetkami. Jest to specyficzny rodzaj stosunków zobowiązujących, które charakteryzuje odpłatność, celowość i zwrotność. Wyróżnić można następujące typy kredytów bankowych: kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz kredyty dla osób fizycznych. Te pierwsze dzieli się na kredyt obrotowy (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt w rachunku kredytowym). W przypadku kredytów dla osób fizycznych wyróżnić możemy natomiast kredyt mieszkaniowy (hipoteczny bądź o zabezpieczeniu innym niż hipoteka) oraz kredyt konsumencki (gotówkowy, samochodowy, studencki, kredyt na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym). Aby uzyskać kredyt niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Następnie bank analizuje naszą sytuację finansową i na jej podstawie ustala naszą zdolność kredytową. To o nią oparta jest decyzja banku czy, w jakiej kwocie i na jakich warunkach udzieli nam kredytu. Co robić w sytuacji, w której nie dysponujemy zdolnością kredytową niezbędną do uzyskania pożyczki? Wiele osób decyduje się na tak zwane chwilówki.

Czym jest chwilówka?

Chwilówki to nic innego jak mikropożyczki zaciągnięte w prywatnej firmie pozabankowej – parabanku. Są to zwykle pożyczki niskokwotowe, wynoszące od 50zł do maksymalnie kilku tysięcy. Zdolność kredytowa osoby pragnącej zaciągnąć takie zobowiązanie finansowe nie jest ustalana, zwykle wystarczy dowód osobisty. Ponieważ w przypadku pożyczek często dochodziło do sytuacji niezgodnych z prawem i wątpliwych moralnie powstała tak zwana ustawa antylichwiarska regulująca działalność firm udzielających mikropożyczek oraz ich warunków. Wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej pozwoliło na wprowadzenie wielu ograniczeń, dotyczących na przykład pozaodsetkowych kosztów, jakie związane były z zaczerpnięciem finansowej pożyczki online. Udało się dzięki niej wyeliminować z rynku wiele firm, które prowadziły w swej działalności złe praktyki. Ustawa antylichwiarska jest regularnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja tej ustawy, wprowadzająca deregulation zmianmiała miejsce w 2019 roku.