Każdej firmie powinno zależeć na tym, aby mieć świetną widoczność w Internecie. Pozwoli to na zwiększenie rozpoznawalności marki, zaistnienie w świadomości szerokiego grona odbiorców, wyprzedzenie konkurencji, wzrost wyników sprzedażowych. Wiele osób decyduje się na prowadzenie kampanii Google Ads, co wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorstwa. Oczywiście kluczowe jest to, aby właściwie opracować działania marketingowe. Jeśli mają być one wysokiej jakości, nakierowane na uzyskanie jak najlepszych efektów, to należy przeprowadzić audyt konta Google Ads. Na proces ten składa się kilka etapów, służy sprawdzeniu efektywności i atrakcyjności wdrożonych reklam.

W jakim celu wykonuje się audyt Google Ads i kiedy warto to zrobić?

Audyt konta Google Ads służy weryfikacji szeregu istotnych elementów: obranej strategii, jakości reklam i ich umiejscowienia, wskaźników kampanii, prawidłowości ustawień konta, słów kluczowych itd. Za pomocą audytu możliwe staje się znalezienie obszarów, które wymagają poprawienia, optymalizacji. Łatwiej jest dopasować kampanie do potrzeb potencjalnych klientów i realizowanych celów firmy oraz poprawienie efektywności reklam. Audyt warto wykonać w przypadku niskiego przypływu nowych klientów, ponoszenia wysokich kosztów w zamian za kiepskie efekty. Jeśli prowadzone działania w ramach kampanii Google Ads są mało efektywne, to warto wykonać audyt. Można to zrobić samodzielnie lub powierzyć to zadanie specjaliście. Audyt Google Ads powinien zawierać analizę ustawień konta Google Ads i strategii, struktury i segmentacji kampanii, reklam, słów kluczowych (ich jakości i wykluczeń).

Co składa się na audyt Google Ads?

Audyt Google Ads należy rozpocząć od przeanalizowania ustawień konta, która są związane z płatnościami, bezpieczeństwem dostępu, skryptem remarketingowym, zliczaniem konwersji, połączeniem kont, wykorzystywaniem najnowszych funkcji, rekomendacjami, skryptami. Kolejnym etapem będzie analizą strategii prowadzenia konta reklamowego. Trzeba zweryfikować to, czy wybrany typ kampanii pozwala na realizowanie konkretnych celów. Jest to też idealny moment na wprowadzenie odpowiedniego podziału budżetu na sprzedaż i wizerunek. Rodzaje kampanii muszą być zgodne z celami, które chce się osiągnąć, co wymaga przeanalizowania struktury konta Google Ads. Na jego podstawie będzie można sprawdzić, czy wykorzystuje się cały potencjał poszczególnych reklam.

Nie można zapomnieć też o analizie słów kluczowych, biorąc pod uwagę ich jakość i wykluczenia. Słowa kluczowe muszą być jak najlepiej dostosowane do potrzeb wybranej grupy docelowej, wśród których znajdują się potencjalni klienci. Przyjrzeć trzeba się kwestii słów/fraz kluczowych niegenerującyh wartościowych klientów, czyli nieprowadzących do wzrostu konwersji na witrynie internetowej. Zadbać trzeba o liczbę reklam, ich strukturę, treść, rozszerzenia. Reklamy muszą być poprawne gramatycznie, wolne od błędów ortograficznych, zawierać jasne komunikaty CTA zachęcające do podjęcia działania na stronie. Sprawdzić trzeba nawet to, czy linki do podstron są użyteczne, prawidłowo dodane, prowadzące do właściwego miejsca. Istotne jest także to, czy na koncie zostały wdrożone są kampanie remarketingowe i do jakich odbiorców je skonfigurowano.