Finanse to słowo, z którym spotykamy się na każdym kroku. Czy jednak wszyscy dobrze wiedzą, co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem? Otóż mianem finansów określa się specyficzne stosunki ekonomiczne, które polegają na gromadzeniu, dokonywaniu podziału oraz wydawaniu zasobów pieniężnych (czyli środków pieniężnych zgromadzonych przez określony podmiot z jego źródeł przychodów, które nie zostały jeszcze wydane, czyli pozostają w jego dyspozycji. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii finansów.

Finanse, kredyty – charakterystyka

Nauka o finansach określa finanse jako ogół zjawisk związanych z pieniędzmi, które są wynikiem społecznej i gospodarczej działalności ludzkiej. Ze względu na fakt, że nie wszystkie zjawiska można w rzeczywistości włączyć do pojęcia finansów (gdy chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych) obejmuje ono wyłącznie te zjawiska pieniężne, które mają związek z kreacją bądź też ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych. Inna możliwość to zjawiska związane z zaciąganiem zobowiązań do uruchamiania zasobów pieniężnych w przyszłości. Teorie finansów to odrębnie wydzielona część teorii pieniądza, polegająca na wyjaśnianiu stabilizacyjnej, alokacyjnej oraz redystrybucyjnej funkcji pełnionych przez pieniądze w całym mechanizmie dotyczącym procesów gospodarczych, a także na wyjaśnieniu wszystkich kategorii finansowych, takich jak budżet, kredyt, deficyt czy podatek. Z finansami nierozerwalnie złączony jest biznes

Gospodarka finansowa

Pod pojęciem gospodarki finansowej znajduje się ogół czynności mających związek z przygotowaniem oraz realizacją różnego rodzaju operacji pieniężnych. Do najpopularniejszych operacji pieniężnych zaliczyć można między innymi: planowanie finansowe, gromadzenie środków pieniężnych, wydatkowanie środków pieniężnych, kontrola finansowa i tym podobne. Gospodarka finansowa jest pojęciem znacznie szerszym od pojęcia finansów, jako że zawarte są w nim także wszelkie czynności zawarte na etapie procesu planowania, nie będące de facto operacjami finansowymi. Finanse i gospodarka finansowa to bardzo popularne zagadnienia, dotyczą bowiem bezpośrednio każdego znad. Nic więc dziwnego, że tak dużą popularnością cieszą się związane z tymi zagadnieniami kierunki studiów, w szczególności rachunkowość i zarządzanie. Ukończenie tego typu studiów pozwala nie tylko zdobyć ciekawą wiedzę, ale także umiejętności i kompetencje które mogą być sporym atutem na współczesnym rynku pracy. Jest to ścieżka kariery warta rozważania